Munkavédelem

A munkáltatók nagy részének probléma, nekünk a hivatásunk. Mit jelent hétköznapi nyelven megfogalmazva a munkavédelem? Azt, hogy ha a dolgozó reggel épen és egészségesen bemegy dolgozni a munkahelyére, akkor a munkaidő letelte után ugyanolyan épen és egészségesen mehessen haza.

Kissé hivatalosabban megfogalmazva: A munkabiztonság szerepe és célja, hogy megteremtsük magunk, mások, foglalkoztatók és foglalkoztattak részére az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit. A munkáltató felelősségi körébe tartozik, hogy a hatályos törvényi előírásoknak megfeleljen, és munkavállalóival betartassa ezen követelményeket.

Kinek van szüksége ránk?

A jelenleg hatályos Munkavédelmi Törvény minden munkáltató részére előírja munkavédelmi szakember foglalkoztatását. Azt, hogy milyen időtartamban kell a foglalkoztatást végezni az a vállalkozás veszélyességi fokozatától és az alkalmazottak számától függ (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2.sz. melléklet).

 

Mi levesszük a terhet az Ön válláról.

A szolgáltatás keretében többek között az alábbi feladatokat vállaljuk:

• új belépők munkavédelmi oktatása, ismétlődő munkavédelmi oktatás megtartása
• munkavédelmi oktatási tematikák elkészítése
• munkabalesetek kivizsgálása, munkabaleseti jegyzőkönyv felvétele
• az 1993. évi XCIII. törvény 23. § (2) pontjában meghatározott soron kívüli ellenőrzés munkabiztonsági részének elvégzése
• munkavédelmi üzembe helyezés során munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat munkabiztonsági részének elvégzése
• munkavédelmi kockázatértékelés elvégzése
• egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása
• egyéni védőeszköz juttatás elkészítése
• munkavédelmi eljárások rendjének kidolgozása
• kapcsolattartás a hatóságokkal
• veszélyeztetett csoportba tartozók foglakoztatási tilalmáról szóló szabályozás elkészítése
• munkavédelmi szabályzat készítése
• bejelentett hatósági bejárásokon/ellenőrzéseken történő részvétel

Ha a felsorolásban nem találja azt, ami Önnek problémát okoz, keressen bennünket, megtaláljuk a megoldást!

 

Egyéb szolgáltatásaink

Építési koordináció

Már kisebb építkezések esetében is előfordul, hogy egyidőben több vállalkozás végez munkát az építkezéseken.

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a tervezés és a kivitelezés időszakára is előírja munkavédelmi koordinátor alkalmazását.

A tervezés során a biztonsági és egészségvédelmi terv (BET) elkészítésével, a kivitelezés során a generálkivitelezők és alvállalkozóik munkavédelmi ellenőrzésével tudjuk segíteni az Ön munkáját.

i

Biztonsági és egészségvédelmi terv (BET)

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM- EüM együttes rendelet 4. § előírása szerint „A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.”

A terv elkészítése munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéshez kötött.

A biztonsági és egészségvédelmi tervet az építész műszaki leírás birtokában a helyszín megtekintését követően készítjük el, célirányosan a tervezett munkafolyamatokra. A technológiában beállt változások esetén a szükséges módosításokat átvezetjük.

Jogszabályi háttér

 1. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
2. 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
3. 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
4. 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
5. 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
6. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
7. 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
8. 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
9. 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
10. 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
11. 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
12. 61/1999. (XII. 9.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
13. 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodás szintjéről
14. 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
15. 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgés expozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
16. 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
17. 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
18. 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról
19. 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
20. 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
21. 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról
22. 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
23. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
24. 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
25. 4/2002. (II. 20.) SzCsM- EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
26. 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
27. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
28. 1996. évi XXXI. törvény „A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról”
29. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
30. 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
31. 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
32. 190/2011. (IX.19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
33. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
34. 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
35. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Építési kordináció

Már kisebb építkezések esetében is előfordul, hogy egyidőben több vállalkozás végez munkát az építkezéseken.
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a tervezés és a kivitelezés időszára is előírja munkavédelmi koordinátor alkalmazását.
A tervezés során a biztonsági és egészségvédelmi terv (BET) elkészítésével, a kivitelezés során a generálkivitelezők és al vállalkozóik munkavédelmi ellenőrzéséve tudjuk segíteni az Őn munkájt.

Leggyakrabban bekövetkező problémák:

 • alvállalkozók munkavédelmi dokumentációinak hiánya
 • területre lépés megfelelő munkavédelmi oktatás nélkül
 • összehangolási szerződések hiánya
 • a meghatározott védőeszközök viselése
 • veszélyes területek elhatárolása
 • a szükséges munkavédelmi jelzések kihelyezése
 • kollektív védelem kiépítése
 • az elbontott kollektív védelem szakszerű pótlása
 • érintésvédelmi megfelelőség
 • gépek, berendezések megfelelősége
 • képesítés nélküli gépkezelés és munkavégzés
 • tűzveszélyes munkavégzés a terület megfelelő előkészítése nélkül
 • engedély, illetve képesítés nélkül végzett tűzveszélyes munka
 • magasban végzett munka szabályainak betartása
 • munkagödörben végzett munka rézsű, illetve dúcolás nélkül, stb.

A fent említett megoldatlan problémák idővel balesethez vezetnek, és ezt senki sem kívánja. Természetesen a munkavédelmi koordinátor nem lehet mindig, mindenhol jelen, de az észlelt hiányosságok következetes kijavításával, az építést irányító vezetők határozott követelmény támasztásával a balesetek előfordulási lehetősége egyre kisebb lesz, és javul a munkafegyelem.

Biztonsági és egészség védelmi terv

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM- EüM együttes rendelet 4. § előírása szerint „A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.”
A terv elkészítése munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéshez kötött.
A biztonsági és egészségvédelmi tervet az építész műszaki leírás birtokában a helyszín megtekintését követően készítjük el, célirányosan a tervezett munkafolyamatokra. A technológiában beállt változások esetén a szükséges módosításokat átvezetjük.

FIGYELEM!

A biztonsági és egészségvédelmi tervet magánlakás építésekor is el kell készíteni.

Felkeltettük érdeklődését?

Ne habozzon, kérjen egyedi árajánlatot most. Kattintson a gombra:

Share This